Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?

Nieuwste stageplaatsen

Iedere leerling die op stage gaat, zorgt ervoor dat de stageovereenkomst ingevuld en ondertekend op school wordt ingeleverd. Hierop staan de gegevens van de school, de leerling en de stagebieder. Omdat de leerling minderjarig is, tekenen de ouders. Alle scholen werken met een uniforme stageovereenkomst. De stageplek wordt vastgelegd in de vacaturebank van het Stagebureau. Alle partijen hebben zo inzicht in de relevante gegevens.

Achterop de stageovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de stagiaire aan de slag gaat. De leerling zal zich rekenschap moeten geven van de veiligheidseisen die gesteld worden aan de stageplek. Afhankelijk van de leeftijd en de ervaring kan de leerling meerdere werkzaamheden onder begeleiding uitvoeren. Alle werkzaamheden vallen onder wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de ARBO-wet.
 
Stageovereenkomst