Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?

Nieuwste stageplaatsen

Informatie voor stagebieders over het aanbieden van beroepsstages

Stages van het VMBO, het OPDC Sint Michael en de Praktijk School.

Om kennis te nemen van de praktijk zijn er verschillende vormen van beroepsstage. De stageplek komt overeen met de gekozen vakrichting van de leerling. Zij doen kennis en ervaring op binnen het bedrijf. Voor het zelfvertrouwen van de leerling, de bevestiging dat de juiste opleiding is gekozen, vormt de beroepsoriënterende stage een belangrijke schakel in het leerproces. Afhankelijk van het soort opleiding gaan de leerlingen één of enkele weken op stage danwel op één of meerdere dagen per week. Het eerste wordt aangeduid als blokstage, een oriëntatie. De tweede vorm zijn wekelijks terugkerende praktijkstages en vormen onderdeel van de leer-werktrajecten. Hierbij wordt kennis en ervaring in praktijk gebracht.

Tips voor begeleiding van (stage)pubers.
Zoals u vroeger het vak geleerd heeft is niet meer van deze tijd. Uw brein heeft zicht ontwikkeld door de informatie en/of prikkels die toen relevant waren. In onze huidige samenleving is en één en ander veranderd. Niet alleen is de hoeveelheid informatie sterk toegenomen, ook de wijze waarop deze wordt aangeboden verschilt sterk van vroeger.
U past zich gemakkelijk en misschien wel onbewust aan en het is daarom goed om rekenschap en/of bewust te zijn van de wijze waarop de leerling van nu de informatie tot zich neemt. Op deze wijze komen uw kennis en goede bedoelingen ook op de juiste wijze aan bij uw leerling.
 
Procedure voor de registratie van de BeroepsStage.
Een goede registratie en begeleiding van de leerling is belangrijk voor een succesvolle stage. Het Stagebureau ondersteund de scholen bij een correcte registratie van de stageplek. De stagebieder heeft hierdoor altijd het overzicht wie, waar en wannneer de stage loopt. De getekende stageovereenkomst moet voorafgaand aan de stage in het bezit zijn van de school.
De stagebieder krijgt na afloop automatisch bericht met de vraag of de stage ook correct is afgesloten.